SEPA EIN DELIKATES THEMA

Ein delikates Thema: Single Euro Payments Area (SEPA) ?

Birkenwerder, 14.08.2013